ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԳՅՈՒՄՐԻ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - 5Ա, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Սիրո երգիչը. Աշուղ Իգիթ, «Գիտություն» հրատ, Եր., 2009, 109 էջ:

Հ. Ափինյան, Գյումրիի ավանդական հարսանիքի ծիսական երաժշտության համակարգման փորձ, ՇՊՄԺ Հանրապետական առաջին գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 1994, էջ 59:

Հ. Ափինյան, Հ.Ստեփանյան, Երաժշտությունը միջնադարյան Անիում, ՇՀՀ կենտրոնի ՙԳիտական աշխատություններ՚, հատոր.1, Գյումրի, 1998, էջ 137-140 :

Հ. Ափինյան, Շիրակում ձայնագրված օրորոցային երգերի տարաժամանակյա գրառումների համեմատական վերլուծության փորձ, ՇՊՄԺ  Հանրապետական երրորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 1998, էջ 61:

Հ. Ափինյան, Ն. Եղոյան, Ջրառատ գյուղի ժողովրդական երաժշտական բանահյուսությունը, ՇՊՄԺ Հանրապետական երրորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 1998, էջ 63:

Հ. Ափինյան, Շիրակի աշուղական երգարվեստի ավանդույթներն ու զարգացման արդի միտումները, ՇՊՄԺ Հանրապետական չորրորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2000, էջ 58-59:

Հ. Ափինյան, Հայ հոգևոր երգի կատարումները Շիրակի ժողովրդական երգարվեստում: Արևելք-Արևմուտք, դիալոգներ Հայաստանում, Միջազգային գիտաժողով, զեկուցումների դրույթներ, Եր., 2001,էջ 10-15 :       

Հ. Ափինյան, Դատողություններ հոգևոր երգի ժողովրդական կատարումների առնչությամբ, Քրիստոնեական Հայաստանը քաղաքակրթությունների խաչմերուկ, Միջազգային գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Եր., 2001, էջ                 

Հ. Ափինյան, Հ.Ստեփանյան,Նվագարանաշինության ավանդույթները ժամանակակից Գյումրիում, ՇՊՄԺ Հանրապետական հինգերորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2002, էջ 63-64 :    

Հ. Ափինյան, Օրորոցային երգի տաղաչափական առանձնահատկությունների շուրջ, ՇՊՄԺ Հանրապետական հինգերորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2002, էջ 65-66 :                       

Հ.Ափինյան,Շիրակի հարսանեկան մի ծիսերգի մասին, ՇՀՀ կենտրոնի ՙԳիտական աշխատություններ՚, հատոր 5,Գյում­րի, 2002, էջ 180-184:

Հ. Ափինյան, Աշուղ Իգիթի երգերը, ՇՀՀ կենտրոնի ՙԳիտական աշխատություններ՚, հատոր 6, Գյումրի, 2003, էջ 99-103:

Ափինյան, Լեռնակերտ գյուղի արդի երաժշտական բանահյուսությունը,ՇՊՄԺ Հանրապետական վեցերորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2004, էջ 104-107: 

ՀՀ. Ափինյան, Ժողովրդական կատարողական արվեստի ուսումնասիրման հարցի շուրջ, ՇՀՀ կենտրոնի ՙԳիտական աշխատություններ՚, հատոր 7, Գյումրի, 2004, էջ 154-159:  

Հ. Ափինյան, Ցեղասպանության թեման հայ օրորոցային երգերում, Մեծ եղեռն – 90, Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվ. պետ. մանկավարժական ինստիտուտի հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2005, էջ 200-205:         

Հ. Ափինյան, Արժեքավոր ներդրում փողային գործիքների կատարողական արվեստում, ՙԵրաժշտական Հայաստան՚, N1 (16), Եր., 2005,էջ 62-63:      

Հ. Ափինյան, Աշուղական երգը հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների մեջ, XX դարի հայ երաժշտության դասականներ, գիտաժողովի նյութեր, Գյումրի, 2006, էջ 59-67:

Հ. Ափինյան, Գործի նվիրյալը, ՙԱրվեստ և ժամանակ. հայացք Գյումրուց՚, 2006, N2, էջ 88-90:

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան - 5Ա
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն

«Գիտական աշխատություններ»
scient.works@shirakcenter.sci.am

ՇՊՄԺ միջազգային գիտաժողով
shhch@shirakcenter.sci.am

  Քաղաքային՝ +374 312 69974
Բջջային՝ +374 94 213841
 
info@shirakcenter.sci.am © 2011-2023