ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԳՅՈՒՄՐԻ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - 5Ա, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Լ. Աթանեսյան, Գեղեցիկի պատկեացման պատմական օրինաչափությունները, մանկավարժական միտք, Երևան, 2001, էջ 53-55:

Լ. Աթանեսյան, Արվեստը որպես կյանքի ճա­նաչման ու արտացոլման աղբյուր, Հոգեբանությունը և կյանքը,Երևան, 2002, էջ 111-113:

Լ. Աթանեսյան, Գրաֆիկական ունակությունների ձևավորման գիտամեթոդական հիմունքները սովորողների մոտ, Գեղարվեստական միտք, Երևան, 2002, էջ 72-77:

Լ. Աթանեսյան, Դպրոցականի ստեղծագործական ակտիվության ձևավորման արդի գեղագիտական հիմնախնդիրները, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի ՙԳիտական աշխատություններ՚, հատոր 4 Գյումրի, 2001, էջ 161-167:

Լ. Աթանեսյանի, Աստվածաշուչը XVI-XVIIIդդ. հայ գեղանկարիչների մեկնաբանությամբ, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի ՙԳիտական աշխատություններ՚, հատոր 5, Գյումրի, 2002, էջ 205-210:

Լ. Աթանեսյան, XIXդ. վերջի XXդ. սկզբի հայ նկարիչներն ու ռուս պերե­դվիժ­նիկները, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 6, Գյումրի, 2003, էջ 119-124:

Լ. Աթանեսյան, Հ. Անանիկյանի Գյումրվա շարքը, Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, հանրապետական վեցերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի 2004, էջ 95 – 96:

Լ. Աթանեսյան, Արվեստի համակցված դասընթացի կառուցվածքը, Գիտական աշխատություններ, N -7, Գյումրի, 2004, էջ 144-146:

Լ. Աթանեսյան, Նկարչի՝ կտավների վերածված մտորումները, Նոր -Դար, թիվ 1, Երևան, 2005, էջ 180-182:

Լ. Աթանեսյան, Լեմս Ներսիսյան, Համայնապատկեր. գրականմշակութայինհանդես, թիվ 34, Լոսանջելես, 2005, էջ 22:

Լ. Աթանեսյան, «Սասունցի Դավիթ» էպոսը հայ կերպարվեստում, Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված հայոց գրերի գյուտի 1600-ամյակին, Գյումրի, 2005, էջ 212-216:

Լ. Աթանեսյան, Հանրակրթական դպրոցներում կերպարվեստի դասավանդման ժամանակակից վիճակը և նրա ազդեցությունն ուսուցչական կադրերի պատրաստման վրա, Գեղարվեստական միտք, հավելված Մանկավարժական միտք հանդեսի, Երևան, 2005, էջ 23-25:

Լ.Աթանեսյան, Ալեքսանդրապոլը քանդակագործի հուշերում, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 8, Գյումրի 2005, էջ 166-169:

Լ. Աթանեսյան, Հայ արդի կերպարվեստն ու Գյումրու Մերկուրովի անվան նկարչական դպրոցը, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 9, Գյումրի 2006,

Լ. Աթանեսյան, Աշոտ Հովհաննիսյան, Համայնապատկեր, թիվ 41, Գլենդել, 2007, էջ 39:

Լ. Աթանեսյան, Ռաֆայել Աթոյան, Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված ՀՀ անկախության 15-ամյակին, Գյումրի, 2006, էջ 344 – 347:

Լ. Աթանեսյան, Գ. Բրուտյանի «Հին Գյումրի» շարքը, «Նոր-դար», թիվ 1, Երևան, էջ 151-158

Լ. Աթանեսյան, Հակոբ Անանիկյան, Արվեստ և ժամանակ, թիվ 1, Գյումրի, 2007, էջ 22-25:

Լ. Աթանեսյան, Սերգեյ Մերկուրով, Համայնապատկեր, թիվ 43, Գլենդել, 2007, էջ 27:

Լ. Աթանեսյան, Գյումրեցի նկարիչներ. Գևորգ Բրուտյան, ՇՊՄԺ հանրապետական 7-րդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2007, էջ 238-245

Լ. Աթանեսյան, Աթոն մեր Սեզանն է, «Գեղարվեստական միտք», 1, Եր., 2008, էջ 48-54

Լ. Աթանեսյան, Հին Գյումրի երգիծական շարքը, «Համայնապատկեր», թիվ 45, Լոս-Անջելես, 2008, էջ 55

Լ. Աթանեսյան, Գյումրու կերպարվեստի պատմությունից, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր.11,Գյումրի, 2008, էջ 55-62:

Լ. Աթանեսյան, Գույնի և բառի համերաշխությունը, Հնօրյա զրույցներ և հրաշապատում հեքիաթի արդի մեկնաբանություններ հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2009, էջ 51-53:

Լ.Աթանեսյան, Հետերկրաշարժյան Գյումրու կերպարվեստը, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր12,Գյումրի,2009, էջ138:

Լ. Աթանեսյան, Գյումրու կերպարվեստը, «Գյումրի. քաղաքը և մարդիկ», Գյումրի, 2009, էջ 385-399:

Լ. Աթանեսյան, Գյումրեցի նկարիչ Ալ. Գրիգորյանի գրքային ձևավորումները, ԳՊՄԻ 75 ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Գյումրի, 2009, էջ 199-202

Լ. Աթանեսյան, Քանդակագործ Արտուշ Պապոյան, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 13, Գյումրի, 2010, էջ 135:

Լ. Աթանեսյան,Գեղանկարիչ Վազգեն Ստեփանյան, Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունըե միջազգային 8-րդ գիտաժողովի նյութեր Գյումրի, 2010, էջ 279-282:

Լ. Աթանեսյան,Գորգը հայ նկարիչների ստեղծագործություններում, Հայկական գորգագործական մշակույթը” հանրապետական առաջին գիտաժողով, 18-19 նոյեմբերի 2011, Երևան, էջ 5-8:

Լ. Աթանեսյան Հայ կերպարվեստը XVII-XVIIIդդ./ ԳՊՄԻ միջազգային գիտաժողովի նյութեր , Գյումրի, 2011,

Լ. Աթանեսյան, Վ.Խաչատրյանի ստեղծագործական աշխարհը / ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի “Գիտական աշխատություններ”, հատոր 14, Գյումրի, 2011,

Լ.Աթանեսյան, Ս.Մկրտչյան արվեստագետը / ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի “Գիտական աշխատություններ”, հատոր 15, Երևան, 2012թ., էջ 139-142:

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան - 5Ա
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն

«Գիտական աշխատություններ»
scient.works@shirakcenter.sci.am

ՇՊՄԺ միջազգային գիտաժողով
shhch@shirakcenter.sci.am

  Քաղաքային՝ +374 312 69974
Բջջային՝ +374 94 213841
 
info@shirakcenter.sci.am © 2011-2019
FAST-DESIGN