ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԳՅՈՒՄՐԻ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - 5, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
 
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ծննդավայրիցս դեպի Տեր Զոր, Քաջունի Ղարագյոզյանի հիշողությունները, Գյումրի, «Էլդորադո» 2004, 96 էջ:

Հուշեր անցյալից, Հայրապետ Տոնոյանի հիշողությունները, Մեծ եղեռն վերապրածները, Գյումրի, «Էլդորադո» 2006, 80 էջ 150:

1915թ. Բիթլիսյան ողբերգություն, Միհրան Ղազարյանի հուշապատումը, Մեծ եղեռնը վերապրածները, Գյումրի, «Դպիր», 2008, 312 էջ:

Ավագյան Ի.Է., «Պատմական Շիրակը սկզբնաղբյուրներում», Գյումրի, «Էլդորադո» հրատ., 2015, 77 էջ:

Ավագյան Ի.Է., Հիշողություն մեր ընտանիքի պատմության մի քանի պահերից, «Մեծ եղեռնը վերապրածները» մատենաշար, պր. 4, Գյումրի, «Էլդորադո» հրատ., 2015, 120 էջ:

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

Ս.Տեր-Մարգարյան /ԿԱԹ/, Ի. Ավագյան, «Սև բերդ» հուշարձանի բնակատեղին և դամբարանադաշտը, Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը հանրապետական չորրորդ գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի Հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գյումրի, 2000, էջ 9-11:

Ս.Տեր-Մարգարյան, Ի.Ավագյան, «Սև ամրոց» հուշարձանի ուշ անտիկ դամբարանադաշտը, Զեկուցումների հիմնադրությթներ, Հանրապետական գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Քրիստոնեության 1700-ամյակին, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան Պետական մանկավարժական ինստիտուտ, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան Պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Հայաստան, Երևան, 2001, էջ 24-26:

Ի.Ավագյան, Սև ամրոց հուշարձանի դամբարանադաշտը: Հայաստանի հնագույն մշակույթը, Տելեմակ Խաչատրյանի 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևան, Մուղնի, 2003, էջ 128-134:

Ի.Ավագյան, Սոսե մայրիկի նորահայտ նամակի և լուսանկարի շուրջ, Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը հանրապետական վեցերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի Հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գյումրի, 2004, էջ 50-52:

Ի.Ավագյան, Սեբաստիայի որբանոցից՝ Մայր Հայաստան, /Քաջունի Ղարագյոզյանի հիշողությունները/, Մեծ եղեռն-90: Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան Պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Գյումրի, Դպիր, 2005, էջ 134-139:

Ի.Ավագյան, Հակոբ Կարանյանի մի հնագիտական հավաքածուի մասին, Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը հանրապետական յոթերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի Հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գյումրի, 2007, էջ 34-40:

Ի.Ավագյան, Պատահական գտածոների հավաքածու Լենինականից, Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրվում է Հայաստանի հանրապետության անկախության 15-ամյակին, Նյութերի ժողովածու, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան Պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Գյումրի, Դպիր, 2007, էջ 155-159:

Ի.Ավագյան, Բիթլիսի գրավումը Զորավար Անդրանիկի կողմից Միհրան Ղազարյանի հուշերում, Հանրապետական գիտական նստաշրջան, Նյութերի ժողովածու Գյումրի, ԳՊՄԻ, 10-11 դեկտեմբերի, 2007 թ., ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան Պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Գյումրի, Դպիր 2008, էջ 131-135:

Ի.Ավագյան, Էրիախի երկրի տնտեսությունը, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոն, Երեւան 2010, էջ 128-134:

Ի.Ավագյան, Կրոնապաշտանմունքային պատկերացումները Շիրակում Ք.ա. VIII-VIդդ,, Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, նվիրվում է Հայաստանի հանրապետության Անկախության հռչակագրի ընդունման 20-ամյակին, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան Պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Գյումրի, ԳՊՄԻ 13-14 դեկտեմբերի 2010թ., Երեւան «Վան Արյան» հրատ., 2011, էջ 132-136:

Ի.Ավագյան, Ճանապարհներ Էրիարխի երկրի,, Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, նվիրվում է Հայաստանի հանրապետության Անկախության 20-ամյակին, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան Պետական մանկավարժական ինստիտուտ,, Գյումրի, ԳՊՄԻ 28-29 նոյեմբերի, 2011թ., Գյումրի «Էլդորադո» հրատ., 2012, էջ 320-325:

Ի.Ավագյան, Շիրակի երկրագործությունը եւ անասնապահությունը Ք.ա. VIII-VIդդ., ՀՀ եւ ԼՂՀ անկախության 20-ամյակին նվիրված համաշխարհային տնտեսության փոփոխման միտումները եւ Հայաստանի մարտահրավերները» հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն Հայաստանի պետական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ, Դպիր, Գյումրի, 2012, էջ 280-284:

Ի.Ավագյան, Շիրակի վարչական բաժանումը Ք.ա. VIII-VIդդ,, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ, հատոր 15, Երևան, 2012, էջ 39-47:

Ի.Ավագյան, Էրիախի երկրի կրոնը, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ, հատոր 16, Երևան, 2013, էջ 63-71:

Ի.Ավագյան, Շիրակում պեղված ուրարտական գոտիների զարդամոտիվների շուրջ, «Պատմամշակութային ժառանգություն եւ արդիականություն» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գյումրի 4-6 հոկտեմբգրի, 2013, Երեւան, «Գիտություն» հրատ., 2013, էջ 5-8:

Ավագյան Ի.Է., Շիրակից հայտնի ուրարտական դարաշրջանի գոտիների զարդամոտիվների շուրջ, ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ»,Գյումրի, հատոր 18, 2015թ., էջ 70-82:

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան - 5
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն
Քաղաքային՝ +374 312 69974, 61353 
Բջջային՝ +374 94411228
Էլ. փոստ՝  hkentron@mail.ru
 
shirakcenter.sci.am © 2011-2017