ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԳՅՈՒՄՐԻ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - 5Ա, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Սահակյան Կ.Ա., Հովհաննիսյան Ռ.Գ., Հացին առնչվող ժողովրդական պատկերացումներ և հավատալիքներ, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ»,  հ. 15, Գյումրի, 2012թ., էջ 79-87:

Սահակյան Կ.Ա., Հովհաննիսյան Ռ.Գ., Ապագա զինվորի հոգեկերտվածքի ձևավորումը ազգային գաղափարախոսության համատեքստում, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ. 16, Գյումրի, 2013թ.,էջ 137-145:

Հովհաննիսյան Ռ.Գ., Հայի ոգու հետեղեռնյան կենսաշարժը Հակոբ Հարությունի «Կապույտ հազ» գրքում, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ. 18, Գյումրի, 2015թ.,էջ 165-170:

Սահակյան Կ.Ա., Հովհաննիսյան Ռ.Գ., Ստեղծարար քաղաքը՝ ազգային ինքնության ու արժեքների կրող (Գյումրու օրինակով), ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ. 19, Գյումրի, 2016թ., էջ 160-164:

Սահակյան Կ.Ա., Հովհաննիսյան Ռ.Գ., Կրեատիվ քաղաք. Էթնոհոգեբանական ասպեկտներ (Գյումրու օրինակով), «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի խնդիրներ», 9-րդ միջազգային գիտաժողով, Գյումրի, 24-25-ը սեպտեմբերի 2016թ., Եր., 2016, էջ 229-232:

Սահակյան Կ.Ա., Հովհաննիսյան Ռ.Գ., «Նարեկ»-ի մեթոդաբանությունը, տեսա գործնական հիմքերը, Գիտական աշխատություններ, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ. 20, Գյումրի, 2017թ.,էջ 224-232:
Սահակյան Կ.Ա., Հովհաննիսյան Ռ.Գ., «Իմ քայլը»՝ ելից դուռ, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ. 21, Գյումրի, 2017թ.,էջ 25-32:
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան - 5Ա
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն

«Գիտական աշխատություններ»
scient.works@shirakcenter.sci.am

ՇՊՄԺ միջազգային գիտաժողով
shhch@shirakcenter.sci.am

  Քաղաքային՝ +374 312 69974
Բջջային՝ +374 94 213841
 
info@shirakcenter.sci.am © 2011-2019
FAST-DESIGN