ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԳՅՈՒՄՐԻ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - 5, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
 
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Գ. Այվազյան,Ագրարային հարաբերությունները Ալեքսանդրապոլի գավառում XIXդ. վերջին, Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. Հանրապետական յոթերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2007, էջ 102 - 108:

Գ. Այվազյան, Ալեքսանդրապոլը պետություն - եկեղեցի հարաբերությունների ոլորտում 1860 - 1870- ական թթ., ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 11, Գյումրի, 2008,էջ 66 - 73:

Գ. Այվազյան,Ազգային - ազատագրական պայքարի գաղափարախոսության դրսևորումներն Ալեքսանդրապոլում 1860 - 70 - ական թթ., ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 12, Երևան, 2009, էջ 111 - 115:

Գ. Այվազյան,Ալեքսանդրապոլի բարեգործական - մշակութային ընկերությունները 1860 - 1870 - ական թթ., Հայոց պատմության հարցեր, գիտական հոդվածների ժողովածու, 11, Եր., 2010, էջ 124 - 129:

Գ. Այվազյան,Ալեքսանդրապոլի կրթական - հասարակական կյանքը «Արարատ» ամսագրում (1860-1880-ական թթ.), Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. Միջազգային ութերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Եր., 2010, էջ 111 - 119: 

Գ. Այվազյան,«Մեղու Հայաստանի» -ն 1860 - 1880 - ական թթ. Ալեքսանդրապոլի մասին, ՇՀՀկենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 13, Երևան, 2010, էջ 128 - 134:

Գ. Այվազյան, Ալեքսանդրապոլի հոգևոր դպրոցը1830 - 1880 - ական թթ.,ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 14, Երևան, 2010,

Գ. Այվազյան, «Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերության» Ալեքսանդրապոլի մասնաճյուղի գործունեությունը 1884-1899թթ.,ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 15, Երևան, 2012թ., էջ 132-138:

Գ. Այվազյան,Ալեքպոլյանթղթակցություններ«Մշակ»-ին1872-1892 թթ., ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 17, Գյումրի,2012թ., էջ 107-117:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան - 5
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն
Քաղաքային՝ +374 312 69974, 61353 
Բջջային՝ +374 94411228
Էլ. փոստ՝  hkentron@mail.ru
 
shirakcenter.sci.am © 2011-2017