ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԳՅՈՒՄՐԻ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - 5Ա, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ. Խաչատրյան, Լ. Եգանյան, Հնագիտական հետախուզություն Շիրակում: ՀԱԻ Հայաստանի Հանրապետությունում 1989 - 1990թ.թ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի զեկուցումների թեզիսներ. Երևան 1991թ. էջ 74-86:

Հ. Խաչատրյան, Բենիամինի հելլենիստական բնակավայրը: Նույն տեղում է էջ 90-92:

Բենիամինի անտիկ բնակավայրի 1-ին տեղամասի 1990-1992թ.թ. պեղումները: ՀԱԻ, Հայաստանի հանրապետությունում 1991 - 1992թ.թ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի զեկուցումների թեզիսներ: Երևան 1994թ. էջ 35-37:

Շիրակի վաղ բրոնզի դարի օրացույցը, ՇՊՄԺ /Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությանը/ նվիրված հանրապետական 1-ին գիտաժողովի զեկուցումների թեզիսներ: Գյումրի 1994թ.էջ 19-21:

Ուրվագծեր Շիրակի դաստակերտի մ.թ.ա. 1-ին դարի առևտրատնտեսական հարաբերությունների: Նույնտեղում, էջ 28-30:

Շիրակի դաստակերտը հելլենիստական ժամանակաշրջանում: Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի հոբելյանական գիտական նստաշրջանի գիտական աշխատությունների ժողովածու: Գյումրի 1994թ. հատոր 2-րդ, էջ 198-204:

Բենիամինի անտիկ դաստակերտի 1-ին տեղամասի 1993-1995թ.թ. պեղումները: ՀԱԻ Հայաստանի Հանրապետությունում 1993-1995թ.թ. հնագիտական հետազոտությունների արդյունքներին նվիրված 10-րդ գիտական նստաշրջանի զեկուցումների թեզիսներ, Երևան 1996թ. էջ 30-31:

Նորահայտ հուշարձան Շիրակում: Նույն տեղում, էջ 31-32:

Դրասխանակերտի մ.թ.ա. 1-ին դարի մոնումենտալ կառույցի գործառնության մասին: ՇՊՄԺ հանրապետական 2-րդ գիտաժողովի զեկուցումների թեզիսներ: Գյումրի 1996թ. էջ 19-20:

De ancien calandrier Armռnien. Trռsors de l'Armռnie ancienne / des origines au IV siռcle/. Paris 1996, p.76-85.

Հին հայկական օրացույցի մասին: ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ» հատոր I, Գյումրի 1998թ. էջ7-16:

Բենիամինի հելլենիստական ժամանակաշրջանի խեցեղենը: Հին Հայաստանի մշակույթը հանրապետական 11-րդ գիտական նստաշրջան, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Երևան 1998թ. էջ 31-32:

Հ.Խաչատրյան, Լ.Եգանյան, Հ.Մսրյան Նորահայտ հուշարձաններ Շիրակում: ՇՊՄԺ հանրապետական երրորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի 1998թ. էջ 10-11:

Հ.խաչատրյան, Ա.Բոյաջյան Կրաքարի օգտագործումը Շիրակում: ՇՊՄԺ հանրապետական երրորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի 1998թ. էջ 25-26:

Հ.խաչատրյան, Բենիամինի անտիկ դաստակերտի հելլենիստական ժամանակաշրջանի ճարտարապետությունը: ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր II, Գյումրի 1999թ. էջ 47-59:

Հ. Խաչատրյան, Լ. Եգանյան, Քարեդարյան նորահայտ հնավայրեր Շիրակում: ՇՊՄԺ հանրապետական չորրորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի 2000թ. էջ 3-4:

Հ. Խաչատրյան, Բենիամինի առաջին տեղամասի 2002թ. պեղումները, ՇՊՄԺ հանրապետական հինգերորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի 2002թ. էջ 8-10:

Հ. Խաչատրյան, Լ. Եգանյան, Նորահայտ հուշարձանախումբ Հայկաձորում, Հին Հայաստանի մշակույթը, հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Երևան 2002թ. էջ 119-122:

Հ.Խաչատրյան, Նորահայտ կուռքեր և կոթողներ Շիրակից, Հայաստանի հնագույն մշակույթը, հանրապետական 3-րդ գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ: Երևան 2003թ., էջ122-127:

Հ. Խաչատրյան, Հում աղյուսե կառույցներ հելլենիստական Բենիամինում, «Ավերակ հուշարձանների պահպանությունը» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան 2003, էջ132-134

Հ. Խաչատրյան, Լ. Եգանյան, Անիի նորահայտ արվարձանի 2003 թ. պե­ղում­ները, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ» հատոր VI, Գյումրի 2003թ. էջ 134-140:

Հ.Խաչատրյան, Լ.Եգանյան, Անտիկ Շիրակի խոփերի հարցի շուրջ:ՇՊՄԺ հանրապետական վեցերորդ գիտաժողովի նյութեր, Գյումրի 2004թ.էջ 27-29:

Հ. Խաչատրյան, Լ. Եգանյան, Մ.թ.ա. VIII-VII դարերի դամբարան Կարմրաքարում, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ»՚ հատոր 8, Գյումրի 2005թ. էջ 22-30 :

Հ. Խաչատրյան, Հայկաձորի 2005 թվականի պեղումները, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 9, Գյումրի 2006թ. էջ 76-81:

Հ. Խաչատրյան, Մոնղոլական դրամների գանձ Հայկավանից, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխատություններ՚, հատոր 9, Գյումրի 2006թ .էջ 167-169:

Հ. Խաչատրյան, Շիրակի հնագիտական ուսումնասիրությունը երեկ և այսօր, ՇՊՄԺ հանրապետական յոթերորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի 2007թ. էջ 6-12:

Հ. Խաչատրյան, Բենիամինի անտիկ դաստակերտի հիմնադրման հարցի շուրջ, ՇՊՄԺ հանրապետական յոթերորդ գիտաժողով, զեկուցումների  հիմնադրույթներ, Գյումրի 2007թ. էջ 17-20:

Հ. Խաչատրյան, Հայկաձորի քարանձավային բնակավայրի 2007 թվականի պեղումները, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 10, Գյումրի 2007թ. էջ 27-36:

H. Khatchatrian,  La section de Chirak de la route transitaireArtashat- Sabastapolis, conférence Routes du monde et passages obligés, 2007, Brest.

HamazaspKhatchatryan et FransoisFichet de ClairfontaineBreve histoire  

de la recherchedans le ChirakDans les montagnesd'Arménie, 500 000   ansd'histoireavantnotreère¦  ցուցահանդեսի գիտական կատալոգ, Rouen  (Françe), 2007, pajes  23-28

H. Khatchatryanl`histoire du muse regional de Chirak  Dans les   montagnes d'Arménie, 500 000 ansd'histoireavantnotreère¦   ցուցահանդեսի գիտական կատալոգ,    Rouen (Françe),  2007, pajes  41-46

H. Khatchatryan, Lhabitat de Beniamin a l epoquehellenistique,   Dans les montagnes d'Arménie, 500 000 ansd'histoirea vantnotre ère¦   ցուցահանդեսի  գիտական կատալոգ, Rouen (Françe), 2007, pajes  113-115

Հ. Խաչատրյան, Գյումրի. հնագիտական ժառանգություն, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 11, Գյումրի 2008,  էջ 74-80:

Հ. Խաչատրյան, Հայկաձորի քարանձավային բնակավայրի 2008 թվականի պեղումները, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ» , հատոր 11, Գյումրի 2008թ.  էջ 170-177:

Լ. Պետրոսյան, Լ. Եգանյան, Հ. Խաչատրյան, Վաղբրոնզիդարյան հուշարձաններ Կապսում, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 12, Գյումրի 2009,էջ 154-165:

Հ. Խաչատրյան, Հայկաձորի բնակավայրի 2010թ. պեղումների նախնական արդյունքները, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ»՚  հատոր 13, Գյումրի 2010 , էջ 120-127:

Chounge Torsen, Larisa Yeganyan, Hamazasp Khatshatryan, A Stoney Valley-Mysterious stone structures in the Ashotsk-Valley near Hartashen, Provinz Shirak, Archologie in Armenien  ·ñùáõÙ 2011, Halle (Գերմանիա), էջ 73-105 :

Ա. Խուդավերդյան, Լ.Պետրոսյան, Հ.Խաչատրյան, Լ.Եգանյան, Շիրակի կուրարաքսյան մշակույթի դամբարանների մարդաբանական նյութերը, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 18, Գյումրի 2015, էջ 5-22:

Հ.Խաչատրյան, Լ.Եգանյան, Լ.Պետրոսյան, Ա.Ֆուրթվանգլեր, Թ. Նեուսեր, Դ. Մաուերման, Ազատանի  դամբարանադաշտի  2014թ. պեղումները ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ» հատոր 18, Գյումրի 2015 , էջ 32-50:

Խաչատրյան Հ. Հ., Պաշտպանական կառույցների գործառութային դասակարգում, Գյումրի,  «Գի­­տա­կան աշխատություններ», հ.19, 2016, էջ 27-33:
Խաչատրյան Հ.Հ., Եգանյան Լ.Գ., Պետրոսյան Լ.Ա., Պեղումներ Մայիսյանում (2014թ.) ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի «Հին Հայաստանի մշակույթ» 15-րդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Եր., 2016թ:
Худавердян А., Еганян Л., Хачатрян А., Петросян Л., Палеоантропологические данные раскопок эпохи поздней бронзы и   раннего железного века из могиль­ни­ков Маисян и Кети с территории Шир­акской равнины. «Շիրակի պատմամշակութայի ժառանգությունը. Հայագիտության արդի հիմնա­հարցեր» 9-րդ միջազգային գիտաժողովի զեկուցումնեերի հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2016թ. էջ 39-45:
Խաչատրյան Հ.Հ., Ամրությունների տիպաբանական դասակարգման փորձ՝ ըստ վաղ միջնադարյան աղբյուրների, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. Հայագիտության արդի հիմնահարցեր» 9-րդ միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2016թ. Էջ 30-33:
Khudaverdyan A.Yu., Khachatryan H.G., Eganyan L.G. Multiple trauma in a horse rider from the Late Iron Age cemetery at Shirakavan, Armenia, Bioarchaeology of the Near East, 2016, 10, p. 47–67.
Խաչատրյան Հ.Հ.,Պաշտպանական կառույցների գործառութային դասակարգում, ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ. 19,  Գյումրի, 2016, էջ 287-293:
Խաչատրյան Հ. Հ., Ախուրյանի ավազանի միջնադարյան ամրաշինական կառույցները, ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ. 20,  Գյումրի, 2017, էջ 287-293:
Khachatryan H.H., Excavations of the Cave Settlement of Ani, in: P. Avetisyan, Y. Grekyan (eds.), Bridging Times and Spaces. Papers in Ancient Near Eastern, Mediterranean and Armenian Studies Honouring Gregory E. Areshian on the occasion of his sixty-fifth birthday, Oxford, Archaeopress Archaeology, 2017, pp. 215-229.

Խաչատրյան Հ.Հ., Եգանյան Լ.Գ., Պետրոսյան Լ.Ա.,Ֆորթվենգլեր Ա., Նեուսեր Թ., Մաուերման Դ., Ազատանի դամբարանադաշտի 2015 թ. պեղումները, ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ. 21,  Գյումրի, 2018, էջ 287-293:

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան - 5Ա
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն

«Գիտական աշխատություններ»
scient.works@shirakcenter.sci.am

ՇՊՄԺ միջազգային գիտաժողով
shhch@shirakcenter.sci.am

  Քաղաքային՝ +374 312 69974
Բջջային՝ +374 94 213841
 
info@shirakcenter.sci.am © 2011-2023