ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԳՅՈՒՄՐԻ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - 5, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
 
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ. Խաչատրյան, Լ. Եգանյան, Հնագիտական հետախուզություն Շիրակում: ՀԱԻ Հայաստանի Հանրապետությունում 1989 - 1990թ.թ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի զեկուցումների թեզիսներ. Երևան 1991թ. էջ 74-86:

Հ. Խաչատրյան, Բենիամինի հելլենիստական բնակավայրը: Նույն տեղում է էջ 90-92:

Բենիամինի անտիկ բնակավայրի 1-ին տեղամասի 1990-1992թ.թ. պեղումները: ՀԱԻ, Հայաստանի հանրապետությունում 1991 - 1992թ.թ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի զեկուցումների թեզիսներ: Երևան 1994թ. էջ 35-37:

Շիրակի վաղ բրոնզի դարի օրացույցը, ՇՊՄԺ /Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությանը/ նվիրված հանրապետական 1-ին գիտաժողովի զեկուցումների թեզիսներ: Գյումրի 1994թ.էջ 19-21:

Ուրվագծեր Շիրակի դաստակերտի մ.թ.ա. 1-ին դարի առևտրատնտեսական հարաբերությունների: Նույնտեղում, էջ 28-30:

Շիրակի դաստակերտը հելլենիստական ժամանակաշրջանում: Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի հոբելյանական գիտական նստաշրջանի գիտական աշխատությունների ժողովածու: Գյումրի 1994թ. հատոր 2-րդ, էջ 198-204:

Բենիամինի անտիկ դաստակերտի 1-ին տեղամասի 1993-1995թ.թ. պեղումները: ՀԱԻ Հայաստանի Հանրապետությունում 1993-1995թ.թ. հնագիտական հետազոտությունների արդյունքներին նվիրված 10-րդ գիտական նստաշրջանի զեկուցումների թեզիսներ, Երևան 1996թ. էջ 30-31:

Նորահայտ հուշարձան Շիրակում: Նույն տեղում, էջ 31-32:

Դրասխանակերտի մ.թ.ա. 1-ին դարի մոնումենտալ կառույցի գործառնության մասին: ՇՊՄԺ հանրապետական 2-րդ գիտաժողովի զեկուցումների թեզիսներ: Գյումրի 1996թ. էջ 19-20:

De ancien calandrier Armռnien. Trռsors de l'Armռnie ancienne / des origines au IV siռcle/. Paris 1996, p.76-85.

Հին հայկական օրացույցի մասին: ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ» հատոր I, Գյումրի 1998թ. էջ7-16:

Բենիամինի հելլենիստական ժամանակաշրջանի խեցեղենը: Հին Հայաստանի մշակույթը հանրապետական 11-րդ գիտական նստաշրջան, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Երևան 1998թ. էջ 31-32:

Հ.Խաչատրյան, Լ.Եգանյան, Հ.Մսրյան Նորահայտ հուշարձաններ Շիրակում: ՇՊՄԺ հանրապետական երրորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի 1998թ. էջ 10-11:

Հ.խաչատրյան, Ա.Բոյաջյան Կրաքարի օգտագործումը Շիրակում: ՇՊՄԺ հանրապետական երրորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի 1998թ. էջ 25-26:

Հ.խաչատրյան, Բենիամինի անտիկ դաստակերտի հելլենիստական ժամանակաշրջանի ճարտարապետությունը: ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր II, Գյումրի 1999թ. էջ 47-59:

Հ. Խաչատրյան, Լ. Եգանյան, Քարեդարյան նորահայտ հնավայրեր Շիրակում: ՇՊՄԺ հանրապետական չորրորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի 2000թ. էջ 3-4:

Հ. Խաչատրյան, Բենիամինի առաջին տեղամասի 2002թ. պեղումները, ՇՊՄԺ հանրապետական հինգերորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի 2002թ. էջ 8-10:

Հ. Խաչատրյան, Լ. Եգանյան, Նորահայտ հուշարձանախումբ Հայկաձորում, Հին Հայաստանի մշակույթը, հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Երևան 2002թ. էջ 119-122:

Հ.Խաչատրյան, Նորահայտ կուռքեր և կոթողներ Շիրակից, Հայաստանի հնագույն մշակույթը, հանրապետական 3-րդ գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ: Երևան 2003թ., էջ122-127:

Հ. Խաչատրյան, Հում աղյուսե կառույցներ հելլենիստական Բենիամինում, «Ավերակ հուշարձանների պահպանությունը» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան 2003, էջ132-134

Հ. Խաչատրյան, Լ. Եգանյան, Անիի նորահայտ արվարձանի 2003 թ. պե­ղում­ները, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ» հատոր VI, Գյումրի 2003թ. էջ 134-140:

Հ.Խաչատրյան, Լ.Եգանյան, Անտիկ Շիրակի խոփերի հարցի շուրջ:ՇՊՄԺ հանրապետական վեցերորդ գիտաժողովի նյութեր, Գյումրի 2004թ.էջ 27-29:

Հ. Խաչատրյան, Լ. Եգանյան, Մ.թ.ա. VIII-VII դարերի դամբարան Կարմրաքարում, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ»՚ հատոր 8, Գյումրի 2005թ. էջ 22-30 :

Հ. Խաչատրյան, Հայկաձորի 2005 թվականի պեղումները, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 9, Գյումրի 2006թ. էջ 76-81:

Հ. Խաչատրյան, Մոնղոլական դրամների գանձ Հայկավանից, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխատություններ՚, հատոր 9, Գյումրի 2006թ .էջ 167-169:

Հ. Խաչատրյան, Շիրակի հնագիտական ուսումնասիրությունը երեկ և այսօր, ՇՊՄԺ հանրապետական յոթերորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի 2007թ. էջ 6-12:

Հ. Խաչատրյան, Բենիամինի անտիկ դաստակերտի հիմնադրման հարցի շուրջ, ՇՊՄԺ հանրապետական յոթերորդ գիտաժողով, զեկուցումների  հիմնադրույթներ, Գյումրի 2007թ. էջ 17-20:

Հ. Խաչատրյան, Հայկաձորի քարանձավային բնակավայրի 2007 թվականի պեղումները, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 10, Գյումրի 2007թ. էջ 27-36:

H. Khatchatrian,  La section de Chirak de la route transitaireArtashat- Sabastapolis, conférence Routes du monde et passages obligés, 2007, Brest.

HamazaspKhatchatryan et FransoisFichet de ClairfontaineBreve histoire  

de la recherchedans le ChirakDans les montagnesd'Arménie, 500 000   ansd'histoireavantnotreère¦  ցուցահանդեսի գիտական կատալոգ, Rouen  (Françe), 2007, pajes  23-28

H. Khatchatryanl`histoire du muse regional de Chirak  Dans les   montagnes d'Arménie, 500 000 ansd'histoireavantnotreère¦   ցուցահանդեսի գիտական կատալոգ,    Rouen (Françe),  2007, pajes  41-46

H. Khatchatryan, Lhabitat de Beniamin a l epoquehellenistique,   Dans les montagnes d'Arménie, 500 000 ansd'histoirea vantnotre ère¦   ցուցահանդեսի  գիտական կատալոգ, Rouen (Françe), 2007, pajes  113-115

Հ. Խաչատրյան, Գյումրի. հնագիտական ժառանգություն, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 11, Գյումրի 2008,  էջ 74-80:

Հ. Խաչատրյան, Հայկաձորի քարանձավային բնակավայրի 2008 թվականի պեղումները, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ» , հատոր 11, Գյումրի 2008թ.  էջ 170-177:

Լ. Պետրոսյան, Լ. Եգանյան, Հ. Խաչատրյան, Վաղբրոնզիդարյան հուշարձաններ Կապսում, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 12, Գյումրի 2009,էջ 154-165:

Հ. Խաչատրյան, Հայկաձորի բնակավայրի 2010թ. պեղումների նախնական արդյունքները, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ»՚  հատոր 13, Գյումրի 2010 , էջ 120-127:

Chounge Torsen, Larisa Yeganyan, Hamazasp Khatshatryan, A Stoney Valley-Mysterious stone structures in the Ashotsk-Valley near Hartashen, Provinz Shirak, Archologie in Armenien  ·ñùáõÙ 2011, Halle (Գերմանիա), էջ 73-105 :

Ա. Խուդավերդյան, Լ.Պետրոսյան, Հ.Խաչատրյան, Լ.Եգանյան, Շիրակի կուրարաքսյան մշակույթի դամբարանների մարդաբանական նյութերը, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 18, Գյումրի 2015, էջ 5-22:

Հ.Խաչատրյան, Լ.Եգանյան, Լ.Պետրոսյան, Ա.Ֆուրթվանգլեր, Թ. Նեուսեր, Դ. Մաուերման, Ազատանի  դամբարանադաշտի  2014թ. պեղումները ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ» հատոր 18, Գյումրի 2015 , էջ 32-50:

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան - 5
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն
Քաղաքային՝ +374 312 69974, 61353 
Բջջային՝ +374 94411228
Էլ. փոստ՝  hkentron@mail.ru
 
shirakcenter.sci.am © 2011-2017