ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԳՅՈՒՄՐԻ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - 5Ա, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

Եգանյան Լ. Բենիամինի անտիկ դամբարանադաշտի պեղումները, ՀՀ 1989-1990թթ. դաշտային հնագիտական հետազոտությունների արդյունքներին նվիրված գիտական նստաշրջան, զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, 1991թ., էջ 92-94:

Եգանյան Լ. Հնագիտական հետախուզություն Շիրակում, (համահեղինակ Հ. Խաչատրյան), ՀՀ 1989-1990թթ. դաշտային հնագիտական հետազոտությունների արդյունքներին նվիրված գիտական նստաշրջան, զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, 1991թ., էջ 84-86:

Եգանյան Լ. Բենիամինի անտիկ դամբարանադաշտի պեղումները 1991-1992թթ. ՀՀ 1991-1992թթ. դաշտային հնագիտական պեղումների արդյունքներին նվիրված գիտական նստաշրջան, զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, 1994թ., էջ 30-32:

Եգանյան Լ. Կարմրաքարի դամբարանադաշտի 1987թ. պեղումները, Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը հանրապետական 1-ին գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 1994թ. էջ, 36-38:

Եգանյան Լ. Դրասխանակերտի անտիկ դամբարանադաշտի հիմնահողային թաղումները, Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը հանրապետական երկրորդ գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 1996թ, էջ 20-21

Եգանյան Լ. Բենիամինի անտիկ դամբարանադաշտի պեղումները 1993-1995թթ. ՀՀ 1993-1995թթ. հնագիտական հետազոտությունների արդյունքներին նվիրված 10-րդ գիտական նստաշրջան, զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, 1996թ. էջ 22-23:

Եգանյան Լ. Bague- anneau au soldat, Tresors de l Armenie ancienne, 1996, Paris, p. 245.

Եգանյան Լ. Bague- anneau a chaton anepigrapheTresors de l Armenie ancienne, 1996, Paris, p. 245.

Եգանյան Լ. Perle- sceau au bovide, Tresors de l Armenie ancienne, 1996, Paris, p. 245.

Ե Եգանյան Լ. Perle- sceau au cheval, Tresors de l Armenie ancienne, 1996, Paris, p. 245.

Եգանյան Լ. Bague a l effigue de Demeter-Ethena-Nike,, Tresors de l Armenie ancienne, 1996, Paris, p. 246.

Եգանյան Լ. Կրակը Դրասխանակերտի անտիկ դամբարանադաշտի թաղման ծիսակարգում, Հին Հայաստանի մշակույթին նվիրված 11-րդ գիտական նստաշրջան, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Երևան 1998թ., էջ 22

Եգանյան Լ. Դրասխանակերտի անտիկ դամբարանադաշտի կարասային թաղումները, ՇՊՄԺ հանրապետական 3-րդ գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի 1998թ., էջ 22-23:

Եգանյան Լ. Շունը և ձին անտիկ Բենիամինի թաղման ծիսակարգում, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի «Գիտական աշխատություններե, հ. I, Գյումրի, 1998թ., էջ 43-56:

Եգանյան Լ., Հ. Մսրյան, Նորահայտ դամբարան Բենիամին 2-ից, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի «Գիտական աշխատություններե, հ. I, Գյումրի, 1998թ., էջ 150-153:

Եգանյան Լ. Ականջօղերն ու մատանիները անտիկ Շիրակի թաղման ծիսակարգում, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտոիթյունների կենտրոնի ՙԳիտական աշխատություններ՚, հ. II, Գյումրի, 1999թ., էջ 68-84:

Եգանյան Լ. Վնասված կամ թերի իրերը Բենիամինի թաղման ծեսում, ՇՊՄԺ հանրապետական-րդ գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2000թ., էջ 18-19:

Եգանյան Լ., Շիրակի անտիկ թաղման ձևերը, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններե, հատոր 3, Գյումրի, 2000թ. էջ 46-56:

Եգանյան Լ., Ծիսական իրերը Բենիամինի անտիկ թաղման ծեսում, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններե ժողովածու, IV .Գյումրի, 2001թ. էջ 5-13:

Եգանյան Լ., Խաչատրյան Հ. ՙՆորահայտ հուշարձանախումբ Հայկաձորում, Հին հայկական մշակույթ XII հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, 2002թ. էջ 119-121:

Եգանյան Լ. Սարատակի դամբարանը, Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը հանրապետական հինգերորդ գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2002թ. էջ 4-5 :

Եգանյան Լ. Բենիամինի դամբարանադաշտի մ.թ.ա. 1-մ.թ.1-2րդ դարերի խեցեղենը, Շիրակի Հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի «Գիտական աշխատություններե, հատոր 5, Գյումրի, 2002թ. էջ 111-119:

Լ. Եգանյան, Հայելին Հայաստանի անտիկ թաղման ծեսում, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 6, Գյումրի, 2003թ., էջ 82-88:

Եգանյան Լ. Դրոշմազարդ կարասներ Շիրակից, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններե, հատոր 6, Գյումրի, 2003թ., էջ 88-93:

Եգանյան Լ., Հ. Խաչատրյան Անիի նորահայտ արվարձանի 2003թ. պեղումները, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 6, Գյումրի 2003թ., էջ 134-140:

Եգանյան Լ. Անտիկ Շիրակի ուլունքները, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 7, Գյումրի 2004թ., էջ 49-56:

Եգանյան Լ. Սեպասարի վաղբրոնզիդարյան հուշարձանի պեղումները, ՇՊՄԺ հանրապետական վեցերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2004թ. էջ 8:

Եգանյան Լ., Հ. Խաչատրյան, Անտիկ Շիրակի խոփերի շուրջ, ՇՊՄԺ հանրապետական 6-րդ գիտական նստաշրջանի նյութեր: Գյումրի, 2004թ., էջ 27-28:

Եգանյան Լ., Հ. Խաչատրյան, Մ.թ.ա. VIII-VIIդդ. դամբարան Կարմրաքարում, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններե, հատոր 8, Գյումրի 2004թ., էջ 22-29:

Եգանյան Լ., Մեծ Սեպասարի մ.թ.ա. III հազարամյակի բնակավայրը (պեղումների նախնական արդյունքներ), ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 8, Գյումրի 2005թ., էջ 5-21:

Լ. Եգանյան, Մեծ Սեպասարի 2006թ. պեղումները, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 9, 2006թ. էջ 63-75:

Եգանյան Լ. Mets Sepasar, un habitat du Bronze ancien sur le plateau d Ashotsk, Dans les montagnes d' Armenie (500 000 ans d' histoire avant notre ere), 2007, Rouen, p. 59-63

Եգանյան Լ. Le site du Missi Kombinat a Gyumri, necropoles et habitatts a la transition Bronze final /Premier age du Fer.. Dans les montagnes d' Armenie (500 000 ans d' histoire avant notre ere), Rouen, 2007, p. 77-80.

Եգանյան Լ. Le necropol hellenistique de Beniamin, Dans les montagnes d' Armenie (500 000 ans d' histoire avant notre ere), 2007, Rouen, p. 116-119.

Եգանյան Լ. Ախուրյանի կիրճի Ջրաձոր - Անի հատվածի քարանձավներն ու քարանձավային բնակավայրերը, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 10, Գյումրի, 2007թ, էջ 13-25:

Եգանյան Լ.Պաշտամունքային նորահայտ կոթողներ Շիրակից, ՇՊՄԺ հանրապետական 7-րդ գիտական նստաշրջանի նյութեր,Գյումրի2007, էջ25-34:

Եգանյան Լ. Հին Հայաստանի ոսկին, Եր., 2007, գլուխ VII-Բ, Դ հատված. էջ 215, 222:

L. Eganyan. Mets Sepasar habitat et necropol de l' age du Bronze en Chirak, Les dossiers d' archeologie, Paris, 2007. nom. 321, p. 44-45.

Եգանյան Լ. Հուշարձանների Շիրակի մարզի պատմամշակութային ժառանգության պահպանությունը, Հայկական մշակութային ժառանգության պահպանությունը Հայաստանի հանրապետությունում և արտերկրում, Կլոր սեղան - Օշական - Երևան, 2008թ. էջ 151-157:

Եգանյան Լ. Նկատառումներ Անի քաղաքի մի քանի հուշարձանների վիճակի վերաբերյալ, Հայկական մշակութային ժառանգության պահպանությունը Հայաստանի հանրապետությունում և արտերկրում, Կլոր սեղան-Օշական-Երևան, 2008թ. էջ 157-160:

Եգանյան Լ, Կավից պայտաձև իրեր Անիի արվարձանից, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 11, Գյումրի, 2008թ., էջ 96-104:

Եգանյան Լ, Մեծ Սեպասարի սրբարանը, Հայաստանի հնագիտությունը տարածաշրջանային համատեքստում. նվաճումներ և հեռանկարներ, միջազգային գիտաժողով, Եր., 2009թ. էջ....

Եգանյան Լ, Գայլերի զոհաբերության ծեսի գաղտնագիրը հայոց «գելկապիե աղոթքներում: ՀՀ ԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 12, Գյումրի 2009թ. էջ 72-81 :

Լ. Պետրոսյան, Լ. Եգանյան, Հ. Խաչատրյան, Վաղբ րոնզիդարյան հուշարձաններ Կապսում, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններե, հատոր XII, Գյումրի 2009, էջ 154-165:

Եգանյան Լ , Մեծ Սեպասարի օջախները, Հին հայ մշակույթ, XV, 2010, էջ...

Եգանյան Լ., Մեծ Սեպասարի շարժական օջախների հենակները և պատվանդանները, ՇՊՄԺ մջջազգային գիտաժողովի նյութեր, Գյումրի, 2010թ. էջ134-143:

Եգանյան Լ. Жертвопринашения волков в паннебронзом Мец Сепасаре, Международная научная конференция, Археологоя, этнология и фольклористика Кавказа, Сборник кратких содержаний докладов, Тбилиси, 2011, стр. 119

Larisa Yeganyan, Du foyer domestique a la naissance du monde : Un pot  a sel du XIIIe siecle decouvert pres d Ani,  Revue des Etudes Armeniennes, t.2, Paris, 2010, p. 215-228.

Larissa Yeganian Շիրակի հուշարձանների պահպանությունը, Հայաստանի հնագիտությունը, խնդիրներ, հեռանկարներ, France, Rouen, mars 2010

Եգանյան Լ, Շիրակի անտիկ դամբարանադաշտերը (մենագրություն), Երևան, 2010թ, :

Եգանյան Լ.,Գայլերի զոհաբերության ծեսը. Յոթի խորհրդանշական դերը Մեծ Սեպասարում, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 13, Երևան, 2010թ. էջ 33-41:

Եգանյան Լ., Մեծ Սեպասարում հոգևոր կառույց հիմնելու պաշտամունքային և դիցաբանական նախադրյալները, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հա¬յագի¬տական հետազոտությունների կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 13,Երևան, 2010թ. էջ 5-11:

Л. Еганян, Отражение индоевропейской мифологии в ритуалах в раннебронзовом Мец Сепасаре. Археологоя, этнология и фольклористика Кавказа, 2011, Ереван.

Chounge Torsen, Larisa Yeganyan, Hamazasp Khatshatryan, A Stoney Valley-Mysterious stone structures in the Ashotsk-Valley near Hartashen, Provinz Shirak, Archologie in Armenien  գրքում 2011, Halle (Գերմանիա), էջ 73-105 :

Լ. Եգանյան, Անիի կանացիակերպ աղամանը, «Անին միջնադարյան Հայաստանի քաղաքական և քաղաքակրթական կենտրոնե միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2011, էջ 34-37:

Լ. Եգանյան, Մեծ Սեպասարի վիշապը, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի «Գիտական աշխատություններե,, հատոր 14 , Երևան, 2011թ., էջ 34-39:

Լ. Եգանյան,Գլխի զոհաբերությունը վաղբրոնզիդարյան Մեծ Սեպասարում, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 15, Երևան, 2012թ., էջ 13-20:

Լ. Եգանյան, Քուռարաքսյան մի կարասի զարդագոտու սիմվոլիկայի շուրջ, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 15, Երևան, 2012թ., էջ 32-38:

Լ. Եգանյան, Մեծ  Սեպասարի օջախ-զոհարաններ, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 16, Երևան, 2013թ., էջ 56-62:

Լ. Եգանյան, Վաղբրոնզիդարյան մի ծեսի շուրջ (ըստ Մեծ Սեպասարի նյութերի), ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 17, Երևան, 2014թ., էջ 134-142:

Худавердян А.Ю., Деведжян С.Г., Еганян Л.Г. Способы обращения с телами умерших в памятниках Ширакаван и Лори-берд, по данным палеоантропологии // Հայ ժողովրդական մշակույթ XVI, Ավանդականը ¨ արդիականը հայոց մշակույթում, Դերենիկ Վարդումյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, «Գիտություն» 2014, էջ 273-280:

Худавердян А. Ю., Деведжян С. Г., Еганян Л. Г., Реконструкция особенностей жизнедеятельности населения эпохи железа Армянского нагорья по данным антропологии, Этнос и среда обитания, Сборник статей по этнической экологии, Выпуск 4, Москва 2014, с. 215-232.

Ա. Խուդավերդյան, Լ.Պետրոսյան, Հ.Խաչատրյան, Լ.Եգանյան, Շիրակի կուրարաքսյան մշակույթի դամբարանների մարդաբանական նյութերը, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 18, Գյումրի 2015 , էջ 5-22:

Հ.Խաչատրյան, Լ.Եգանյան, Լ.Պետրոսյան, Ա.Ֆուրթվանգլեր, Թ. Նեուսեր, Դ. Մաուերման, Ազատանի  դամբարանադաշտի  2014թ. պեղումները ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ» հատոր 18, Գյումրի 2015, էջ 32-50:
Լ. Եգանյան, Եռոտանի  և քառոտանի  տակդիր-զոհասեղաններ Մեծ  Սեպասարից, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ» հատոր 18, Գյումրի 2015, էջ 23-31:
Եգանյան Լ.Գ., Կավից կուռք Մեծ Սեպասարից,  ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հ. 19, Գյումրի, 2016, էջ 34-43:

Լ.Եգանյան,  Վանակատից նետասլաքները  եւ դրանց ծիսական գործառույթները /ըստ Մեծ Սեպասարի նյութերի/, ՇՊՄԺ Պատմամշակութային ժառանգությունը. Հայագիտության արդի հիմնահարցեր 9-րդ միջազգային գիտաժողով,  Գյումրի, 24-25 սեպտեմբերի,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն հրատարակչություն, Երեւան, 2016թ. էջ 20-23:

А.Худавердян, Л. Еганян, А. Хачатрян, Л.Петросян, Палеоантропологические данные раскопок эпохи поздней бронзы и раннего железного века из могильников   Маисян и Кети с территории Ширакской равнины. ՇՊՄԺ Պատմամշակութային ժառանգությունը. Հայագիտության արդի հիմնահարցեր 9-րդ միջազգային   գիտաժողով, Գյումրի, 24-25 սեպտեմբերի, Երեւան 2016թ. Էջ 39-45:
Khudaverdyan A.Yu., Khachatryan H.G., Eganyan L.G. Multiple trauma in a horse rider from the Late Iron Age cemetery at Shirakavan, Armenia, Bioarchaeology of the Near East,Polonya, 2016, 10, p. 47–67.
Еганян Л.Г. Из  цикла земледельческих  культов: Жертвоприношение быка (археологические и этнографические параллели), Всероссийские (с междуна ­ родным участием) историко-этнографические чтения, посвященные памяти профессора Р.Магомедова, сборник статей, Махачкала, 2017, С. 95-98.
Yeganyan L. G., The Early Bronze Age Shrine of Mets Sepasar, in: P. Avetisyan, Y. Grekyan (eds.), Bridging Times and Spaces. Papers in Ancient Near Eastern, Mediterranean and Armenian Studies Honouring Gregory E. Areshian on the occasion of his sixty-fifth birthday,Oxford,Archaeopress Archaeology, 2017,pp.369-383.
Khudaverdyan A.Yu., Khachatryan H.H., Eganyan L.G., The Human skeleton from the Late Iron Age burial of Shirakavan (Armenia): a case study // International Association for Paleodontology. 2017. Vol. 11. N 2.
Եգանյան Լ.Գ.,  Վաղբրոնզիդարյան իլիկների գլուխներ  Մեծ Սեպասարից  և դրանց ծիսա-պաշտանմունքային համատեքստը գործառույթները, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ և ԵՊՀ հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված Թ.Խաչատրյանի հիշատակին, /2017թ., դեկտեմբեր 28/, Եր., 2018, էջ 29-35:
Худаввердян А.Ю., Хачатрян А.А., Еганян Г.  История жизни и смерти всадника из Шира­каван, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ և ԵՊՀ հանրապետական գիտաժողով՝ Թ. Խաչատրյանի հիշատակին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի /2017թ., դեկտեմբեր/ նյութեր, Եր., 2018, 218-224:
Худавердян А. Ю., Хачатрян А.А., Еганян Л. Г, Всадник из погребения VII -VIвв. до н.э.: история жизни и смерти по данным физической антропологии (экспертиза останков из памятника Ширакаван) // Вестник Тюменского государственного университета, 2015, Том I, N 4(4),  с. 175-191.

Եգանյան Լ., Ախուրյան գետի ափամերձ կիկլոպյան ամրոցները, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հ. 20, Գյումրի, 2017, էջ 190-205։

Եգանյան Լ.,Ոչխարի պաշտամունք և անարյուն զոհաբերություն (ծիսական գործառույթներով առարկաների շուրջ), ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հ. 21, Գյումրի, 2018, էջ 38-49:

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան - 5Ա
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն

«Գիտական աշխատություններ»
scient.works@shirakcenter.sci.am

ՇՊՄԺ միջազգային գիտաժողով
shhch@shirakcenter.sci.am

  Քաղաքային՝ +374 312 69974
Բջջային՝ +374 94 213841
 
info@shirakcenter.sci.am © 2011-2019
FAST-DESIGN