ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԳՅՈՒՄՐԻ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - 5, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
Սերգո Արտուշի Հայրապետյան
բանասիրական գիտությունների դոկտոր՝
ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի տնօրեն
1997 թվականին ՀՀ ԳԱԱ նախագահությունը, նպատակահարմար և ժամանակադեպ համարելով Գյումրիում հայագիտական կառույցի գոյությունը, որոշեց տեղում ստեղծել Շիրակի նյութական և հոգևոր մշակույթի կենտրոն, որը մինչև 2002 թվականը գործում էր որպես ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի մասնաճյուղ: 2003 թվականից կենտրոնը ստացավ ինքնուրույն ՊՈԱԿ-ի կարգավիճակ՝ վերանվանվելով ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի, որն առայսօր ՀՀ ԳԱԱ համակարգի միակ ոչ մայրաքաղաքա յին հայագիտական կառույցն է, իր 22 աշխատակիցներով (գիտական կազմը՝ 18 գիտաշխատող, 2 գիտության դոկտոր, 13 գիտությունների թեկնածու): Ստեղծման օրից կենտրոնում հիմնական գիտական ուղղությունները պատմական Շիրակ գավառի ազգագրություն, հին ու նոր պատմություն, հնագիտության և բանահյուսության խնդիրներն են, նաև էթնո-հոգեբանական և սոցիոլոգիական հետազոտություններ, որ տարվում են մարզի ներկայիս տարածքում:

ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնում 2018թ. անցկացվելիք գիտական սեմինարների ցանկ

Հոկտեմբեր
1. ՀՅԴ Ալեքսանդրապոլի «Քար» կառույցի գործունեությունը XIX դարավերջին և XX դարասկզբին /պատմ. գիտ. թեկնածու Ա.Հայրապետյան/
2. Ճորոխի ավազանի հայության բռնի մահմեդականացումը XVII-XIX դդ./պատմ.գիտ.թեկնածու Ա.Ակոպով/

Նոյեմբեր
1. Հարստության ու հարգարժանության չափորոշիչները ալեքսանդրապոլցիների արժեհամակարգում  /պատմ. գիտ. թեկնածու Կ. Բազեյան/
2. Շիրակի մարզի արդյունաբերության կառուցվածքային փոփոխությունները 20-րդ դարի վերջ-21-րդ դարի սկիզբ /պատմ. գիտ.թեկնածու Ա. Բոյաջյան/

Դեկտեմբեր
1.Մատենագրական տվյալները Մեծ Հայքի Արշամ-Արշակ թագավորի մասին /պ.գ.թ Լ.Պետրոսյան/             
2. Գյումրու հնագիտական հուշարձանները /պատմ.գիտ.թեկնածու Լ. Եգանյան/

 

ՀՀ ԳԱԱ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԸ
2019թ. սեպտեմբերի 27-29-ին
Գյումրիում գումարում է
«ՇԻՐԱԿԻ ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ.
 ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ»
10-րդ միջազգային գիտաժողովը

Զեկուցումները պետք է նվիրված լինեն Հայաստանի պատմության, հնագիտության, ազգաբանության, բանագիտության, հայ մշակույթի հարցերին:
Գիտաժողովին մասնակցելու հայտը /տես՝ կից/ և զեկուցման հիմնադրույթները /1-2 էջի սահմաններում, շարվածքը՝ հայերեն-sylfaen, ռուսերեն և անգլերեն-Times New Roman, տառաչափը՝ 12, միջտողայինը՝ 1,5/ խնդրում ենք ուղարկել կենտրոնի էլ. փոստին, մինչև մարտի 30-ը: Կազմհանձնաժողովի կողմից ընտրված մասնակիցները կտեղեկացվեն մինչև ապրիլի 20-ը, նրանց զեկուցումների հիմնադրույթները առանձին ժողովածուով կտպագրվեն նախքան գիտաժողովը:
Գիտաժողովում արված զեկուցումները /մինչև 10 էջ, շարվածքը՝ հայերեն-sylfaen, ռուսերեն կամ անգլերեն-Times New Roman, տառաչափը՝ 12, միջտողայինը՝ 1,5/ հոդվածների տեսքով կհրատարակվեն գիտաժողովից հետո կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ» պարբերական ժողովածուի հատորներում:
Գիտաժողովը կունենա նաև հարուստ մշակութային ծրագիր:
Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուները՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն:

Կազմկոմիտեն հոգում է բոլոր հյուրերի սննդի, հանգստի և գիշերակացի ծախսերը:

ШИРАКСКИЙ ЦЕНТР АРМЕНОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАН РА
с 27 по 29 сентября 2016 г.
проводит в Гюмри
10-ую международную научную конференцию
“ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ШИРАКА:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРМЕНОВЕДЕНИЯ ”

Доклады должны посвящаться вопросам истории, археологии, этнологии, фольклористики и культуры Армении.
Заявка на участие в работе международной научной конференции (форма  прелaгается) и тезисы докладов (в объеме 1-2 страниц, набор: на армянском-Sylfaen, на русском и английском-Times New Roman, размер шрифта-12, междустрочный инт.-1.5) просим прислать на эл. почту Ширакского центра арменоведческих исследований  НАН РА до 30 марта. Утверж­денные оргкомитетом участники будут осведомлены до 20 апреля, тезисы их докладов опубликуются в отдельном сборнике до начала конференции.
Доклады, сделанные на конференции (до 10 страниц, набор: на армянском-Sylfaen, на русском или английском-Times New Roman, размер шрифта-12, междустрочный инт.-1.5) будут опуб­ликованы после конференции, в периодическом сборнике Центра «Научные труды».
Конференция будет насыщена культурной программой.
Рабочие языки конференции: армянский, русский, английский.
Оргкомитет берет на себя расходы питания, отдыха и проживания всех гостей.

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան - 5
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն

Գիտական աշխատություններ
scient.works@shirakcenter.sci.am

ՇՊՄԺ միջազգային գիտաժողով
shhch@shirakcenter.sci.am

  Քաղաքային՝ +374 312 69974
Բջջային՝ +374 94 213841
 
info@shirakcenter.sci.am © 2011-2019
FAST-DESIGN